Kontrola veřejné sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům

Veřejná sbírka založená Městskou částí Praha 16 na pomoc ukrajinským uprchlíkům byla oficiálně k 31. prosinci 2022 ukončena.

K založení veřejné sbírky městskou částí byl potřeba souhlas Magistrátu hlavního města Prahy, po jejím ukončení proběhla magistrátní kontrola vybraných a vynaložených finančních prostředků. Kontrola celkového vyúčtování sbírky nenašla žádné nedostatky. Celková vybraná částka byla 353 558,10 Kč.

Vybrané finanční příspěvky použila radotínská radnice primárně k pokrytí nákladů spojených s pomocí ukrajinským uprchlíkům, kteří našli krátkodobý či dlouhodobý azyl v zařízeních městské části. 

„Ubytování jsme poskytli především maminkám s malými dětmi a finance ze sbírky jsme používali nejen k nákupu jejich každodenních potřeb, ale také například k dovybavení malometrážních bytů, které radnice ukrajinským uprchlíkům poskytla,“ vyjádřil se radotínský starosta Karel Hanzlík. „Za veškerou pomoc a podporu děkuji a jsem velmi rád, že se našlo tolik solidárních radotíňáků, kteří neváhali a pomohli potřebným,“ dodává starosta. 

Výsledek kontroly z MHMP (pdf, 244 kB)
Zveřejněno: 28.07.2023 –Eva Javorská ; Přečteno 548 x
Vytisknout