Eletronická podatelna Úřadu městské části Praha 16

V souladu s vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách a nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, byla na Úřadě městské části Praha 16 zřízena elektronická podatelna.

Adresa elektronické podatelny
Elektronická podatelna ÚMČ Praha 16 elpodatelna@praha16.eu je určena pro příjem a zpracování datových zpráv. Tyto zprávy mohou být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Adresa umístění elektronické podatelny
Úřad městské části Praha 16
Odbor občansko správní, Podatelna
Václava Balého 23/3
153 00  Praha-Radotín

Pravidla potvrzování doručování datových zpráv
V případě, že je zpráva elektronicky podepsána, potvrzuje se odesílateli doručení datové zprávy. Pokud je elektronický podpis doručené zprávy neplatný nebo chybí, je zásilka přijata jako nepodepsaná.

Součástí zprávy potvrzující doručení zprávy je:
a. evidenční číslo dokumentu přidělené elektronickou podatelnou
b. datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
c. zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance.

Vzor datové zprávy, kterou se potvrzuje doručení
Vaše zásilka podaná prostřednictvím elektronické podatelny byla přijata dne (datum, čas).
Komentář (zásilka, přílohy).
Pokud budete chtít zjistit aktuální stav zpracování Vaší zásilky, pošlete podatelně úřadu dotaz na číslo (evidenční číslo podání).

S pozdravem

Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
ÚMČ Praha 16 - Radotín

Technické parametry přijímaných datových zpráv
- formát *.txt (prostý text)
- formát *.htm (hypertextový dokument)
- formát *.rtf (rich text format)
- formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
- formát *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
- formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
- formát *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
- formát *.jpg, *.pdf, *.gif (grafické formáty)

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nebude zpracována.

Dotazy na provoz elektronické podatelny
Dotazy je možno zasílat elektronickou adresu elpodatelna@praha16.eu, případně na poštovní adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín.

Seznam zaměstnanců ÚMČ Praha 16 vybavených kvalifikovanými certifikáty
Bednářová Jaroslava, podatelna ÚMČ Praha 16

Elektronická podatelna je dosažitelná 24 hodin denně.

Zveřejněno: 27.08.2012 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 01.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 62907 x
Vytisknout