• Jak kontaktovat linku pro neslyšící a hluchoněmé?

  24.07.2015 / Pro valnou většinu z nás je naprosto běžné vzít mobilní telefon do ruky, vyťukat číslo a volat. Rovněž to tak i platí při volání tísňových linek Integrovaného záchranného systému: 158, 150, 155 a 112 v nouzi či v situaci, kdy potřebujeme rychle pomoc.
 • Jak se chovat při nálezu nebezpečného zavazadla

  23.07.2015 / V běžném životě se snad každý z nás setkal s nebezpečným předmětem či látkou, a nemusí jít zrovna o nevybuchlou munici ze 2. světové války. Může to být „jen“ infikovaná injekční stříkačka odhozená na ulici či „nastražená“ v MHD.
 • Jak se chovat při požáru?

  23.07.2015 / Nastane-li požár, je třeba jej neprodleně oznámit na linku 150 či 112. Hasiče je nutné volat například při požáru, výbuchu, při živelné pohromě, úniku nebezpečné látky, při technické havárii a při vyprošťování osob.
 • Jak se chovat při povodních?

  23.07.2015 / V rámci samotné „přípravy“ je dobré si vytipovat bezpečné místo, které nebude zatopeno. Pokud je čas, je důležité mít k dispozici materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken či odpadních
 • Proč je každou první středu v měsíci slyšet houkání sirén?

  23.07.2015 / Jedná se o akustickou zkoušku, při níž se zjišťuje, zda je tento systém varování funkční. Zároveň jde o povinnost danou zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, článek 61, kterým je Česká republika vázána.
 • Jak se chovat během bouřky

  23.07.2015 / Co dělat když nás venku zastihne bouřka?V létě často podnikáme výlety a může se stát, že nás přitom překvapí bouřka. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě? je dobré chovat se za bouřky rozumně.