Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
17.06.202402.07.2024
Opatření NN 5041 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení na bezejmenné komunikaci NN 5041 z důvodu realizace akce "D0 oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, vč. prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo"
14.06.202429.06.2024
Oznámení Obytný soubor v lokalitě Cikánka v Praze - Radotíně, Praha Radotín, ul. Na Cikánce
14.06.202429.06.2024
Sdělení Reko areálu Ke Zděři II. etapa - umělé osvětlení, Praha Radotín, Stadiónová č.p. 1640
14.06.202424.06.2024
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Řádné 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 24. června 2024 od 17.00 hod. v Kulturně komunitním centru Koruna, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín.
12.06.202427.06.2024
Opatření Slavičí Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Slavičí v Praze 16
12.06.202427.06.2024
Opatření Vrážská, Matějovského Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Vrážská a Matějovského v Praze 16
10.06.202425.06.2024
Opatření K Havlínu a U Karlova stánku Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení ul. U Karlova stánku a K Havlínu ve Zbraslavi
10.06.202425.06.2024
Opatření Ametystová Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Ametystová v Radotíně
10.06.202425.06.2024
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Praha-Velká Chuchle, Stavba objektu v zahrádkářské osadě Třešňovka, parc. č. 943/585 a 943/249, k.ú. Velká Chuchle
07.06.202423.06.2024
Přidělené dotace 2024 Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém zasedání dne 27. května 2024 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého dotační komisí.
06.06.202421.06.2024
Opatření Tunelářů Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Tunelářů v Praze - Zbraslav
06.06.202421.06.2024
Opatření Zbraslavská, V Uličce a V Lázních Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu obnovy kabelů NN v Malé Chuchli
06.06.202406.08.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Fiat, RZ_6P18160
05.06.202421.06.2024
Oznámení o zahájení společného řízení "Stavební úpravy objektu Elišky Přemyslovny 2910/8", ulice E.Přemyslovny č.p. 380, Praha-Zbraslav
05.06.202405.07.2024
Veřejná vyhláška Výzkumníků Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Výzkumníků v rozsahu zjednosměrnění této ulice v úseku: K Mlíčníku - Beldova, Praha - Zbraslav
04.06.202431.07.2024
Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2023 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2023, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.
30.05.202401.01.2025
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024 číslo 6/2024 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo VII/6/23 ze dne 18. prosince 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 6/2024.
24.05.202424.07.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Peugeot, RZ: 7AC9408
24.05.202424.07.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Ford, RZ: 2AP1320
31.05.202418.07.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 18 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 18
27.05.202403.07.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu Akualizace č.13 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu Akualizace č.13
20.05.202420.06.2024
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
20.05.202420.07.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Volkswagen, RZ: 4AH2922
20.05.202425.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40
20.05.202425.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00
19.05.202425.06.2024
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00
16.05.202416.07.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volkswagen, RZ: 5P91911
16.05.202416.07.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace AUDI, RZ: 5AZ5507
07.05.202401.02.2025
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024 číslo 5/2024 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo VII/6/23 ze dne 18. prosince 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2024.
30.04.202430.06.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volkswagen, RZ: IBR1598
12