Radnice spustila veřejnou sbírku. Pomůže uprchlíkům z Ukrajiny

Aktualizace z 28.7.2023: Veřejná sbírka založená Městskou částí Praha 16 na pomoc ukrajinským uprchlíkům byla oficiálně k 31. prosinci 2022 ukončena. Magistrátní kontrola celkového vyúčtování sbírky nenašla žádné nedostatky. Celková vybraná částka byla 353 558,10 Kč.

Městská část Praha 16 otevřela 8. března sbírkový účet. Finanční příspěvky, které tímto způsobem vybere, bude radotínská radnice používat primárně na pokrytí nákladů spojených s pomocí ukrajinským uprchlíkům. Založení sbírky podléhá souhlasu Magistrátu hlavního města Prahy. 

 
„Ubytování pro lidi, kteří utekli před válkou z Ukrajiny, jsme poskytli ve dvou našich zařízeních. Jde zejména o maminky s malými dětmi,“ uvádí Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16. Krátkodobý a přechodný azyl je možný ve sportovní hale, objekt určený pro dlouhodobější pobyt se nachází ve starém pečovatelském domě. Získané peníze budou poskytnuty na úhradu provozních nákladů spojených s ubytováním, nákup každodenních potřeb jako potravin, drogerie, hygienických potřeb nebo léků, případně k zakoupení a dopravě nezbytné materiální pomoci na Ukrajinu. 
 
„Zcela bezprecedentní invaze Ruska na svrchované území Ukrajiny během pár dní změnila mnoho z toho, na co jsme byli zvyklí. Přestože převažují obavy z dalšího vývoje, zažíváme velkou vlnu solidarity. Za všechnu podporu ukrajinskému národu vám mnohokrát děkuji,“ dodává Hanzlík.
 
Přispívat je možné na účet číslo 6145130399/0800 vedený u České spořitelny.

Pro úhrady v cizí měně:

Číslo účtu (IBAN): CZ46 0800 0000 0061 4513 0399
Kód banky (BIC): GIBACZPX
Adresa majitele účtu: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
Adresa pobočky: náměstí Osvoboditelů 1409, 153 00 Praha-Radotín

Účet je transparentní, pohyb finančních prostředků je možné kdykoliv sledovat on-line pod tímto odkazem.

Vloženo: 09.03.2022 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 28.07.2023 – Eva Javorská ; Přečteno 2821 x
Vytisknout