Noviny Prahy 16

Informační měsíční zpravodaj pro správní obvod Praha 16 
(pro území Radotína, Zbraslavi, Velké Chuchle, Lipenců, Lochkova)

Vydává Městská část Praha 16
IČ: 00241598
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 14517.

Vychází v nákladu 5 540 výtisků.
Výtisk a distribuce zdarma.
Distribuce do poštovních schránek je zajištěna pouze v Radotíně, kde je roznášejí nasmlouvaní pracovníci radotínské
radnice. V ostatních částech správního obvodu jsou noviny k dispozici na určených distribučních
místech - Distribuční místa Novin Prahy 16 (pdf, 113 kB). Termíny vydání novin v roce 2023 (pdf, 116 kB).
Řídí redakční rada.

Adresa redakce

Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00  Praha - Radotín
e-mail: noviny@praha16.eu  

Složení redakční rady

Petr Buček
Jana Hejrová
Eva Javorská
Pavel Jirásek
Iveta Krejčí
Věra Peroutková
Dana Radová

Grafická výroba
Petr Antoníček (Studio Antoníček)

Inzerce

Příjem inzerce: Věra Peroutková
Telefon: 234 128 471
Fax:  234 128 999
e-mail: noviny@praha16.eu 

Tisk

Grafotechna plus, s.r.o.
Lýskova 1594/33
155 00  Praha - Stodůlky 

Zveřejněno: 22.11.2018 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 23.01.2023 – Eva Javorská ; Přečteno 157339 x
Vytisknout