Odbory

Odbory jsou základními organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha 16.

Úkolem odborů je vykonávat státní správu a samosprávu dle organizačního řádu úřadu, příp. dle pověření rady městské části tak, aby byla zajištěna činnost úřadu jako orgánu městské části. Při zajišťování této činnosti se řídí zejména zákonem č. 500/2004 Sb,. správní řád a příslušnými odvětvovými předpisy.

Odbory Úřadu městské části Praha 16 a jejich členění

Kancelář úřadu

Sekretariát
Personální úsek
Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek 
Oddělení informatiky
Úsek školství, mládeže a kultury
Úsek propagace

Odbor ekonomický
Úsek místních příjmů a poplatků
Úsek rozpočtových vztahů 

Odbor místního hospodářství
Oddělení správy obecních nemovitostí
Úsek hospodářské správy
Úsek investic
Úsek majetku a inventarizace
Úsek místního hospodářství

Odbor občansko správní
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Úsek matrik
Úsek vnitřní správy
Podatelna
Oddělení dopravních agend

Odbor sociální
Úsek doplňkové péče a komunitního plánování
Úsek sociálně právní ochrany dětí

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí
Oddělení dopravy
Oddělení životního prostředí
Úsek výstavby

Odbor živnostenský
Úsek kontroly
Úsek registrace fyzických a právnických osob

Organizační struktura Úřadu městské části Praha 16 se jmény a kontakty vedoucích odborů a oddělení ke dni 2.4.2024 (pdf) 
Aktualizováno: 03.04.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 253338 x
Vytisknout