Úsek propagace

JménoFunkceTelefonE-mail
Hejrová Jana DiS. propagace 234 128 212 jana.hejrova@praha16.eu
Holá Pavlína Ing. propagace 234 128 101 pavlina.hola@praha16.eu


Sídlo úseku
U Starého stadiónu 1379/13, 153 00  Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Popis činnosti
 • provádí práce s elektronickými a digitálními technologiemi za účelem propagace MČ,
 • poskytuje informace sdělovacím prostředkům dle pokynů vedení ÚMČ,
 • spoluorganizuje akce pořádané MČ,
 • podílí se na přípravě projektů MČ dle pokynů starosty, místostarostů a tajemníka ÚMČ,
 • připravuje elektronické verze publikací (časopisů),
 • zajišťuje veškeré grafické práce včetně návrhů,
 • zajišťuje redakční činnost pro Radotínské noviny,
 • připravuje podklady pro distribuci Radotínských novin,
 • archivuje dokumenty a celá čísla Radotínských novin,
 • připravuje a realizuje Radotínské noviny na internetových stránkách MČ,
 • dokumentuje dění v MČ, vytváří a průběžně rozšiřuje archivní materiály (vč. fotografií), a to i za ostatní území správního obvodu Praha 16,
 • spoluorganizuje akce pořádané MČ,
 • spravuje webové stránky, Extranet MČ a další elektronické informační kanály MČ,
 • připravuje a zveřejňuje tiskové zprávy, pozvánky na akce a další důležité informace z dění v MČ k publikaci na webové stránky a podle jejich povahy rovněž na Extranetu MČ, hlášeními místního rozhlasu, mobilního rozhlasu, SMS zprávami, na vývěskách v budovách ÚMČ i plakátovacích plochách, v provozovaných aplikacích, na sociálních sítích, informační tabuli Pražské integrované dopravy a dalšími vhodnými způsoby,
 • na Extranet MČ vkládá veškeré informace pro informovanost zaměstnanců, zápisy z komisí, materiály pro členy ZMČ apod.,
 • vede souhrnnou evidenci MČ k základním registrům a administruje, aktualizuje a vkládá údaje do Registru práv a povinností,
 • připravuje podklady pro jednání a vykonává sekretářské práce pro tajemníka ÚMČ,
 • podle pokynů zajišťuje přípravu, přijetí návštěv a oficiálních hostů u tajemníka ÚMČ.
Potřebuji vyřídit
Aktualizováno: 26.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 23457 x
Vytisknout