Sekretariát


JménoFunkceTelefonE-mail
Stará Martina asistentka vedení úřadu 234 128 101 martina.stara@praha16.eu


Sídlo sekretariátu
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Popis činnosti
  • připravuje podklady pro jednání starosty, místostarostů a radních,
  • zajišťuje svolávání porad vedoucích zaměstnanců, vypracovává zápisy z průběhu jednání, podle pokynů starosty zajišťuje požadované materiály pro tyto porady,
  • vykonává sekretářské práce pro starostu, místostarosty a radní,
  • podle pokynů zajišťuje přípravu, přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, místostarostů a radních,
  • eviduje usnesení RMČ a ZMČ,
  • zpracovává zápisy a usnesení z jednání RMČ a ZMČ a předává je členům RMČ, ZMČ, předsedům výborů a komisí a vedoucím zaměstnancům, vkládá je na Extranet MČ,
  • účastní se jednání RMČ, ZMČ a dalších jednání podle pokynů starosty, místostarostů, radních a tajemníka ÚMČ,
  • provádí příjem, evidenci, vyřizování došlé pošty pro starostu, místostarosty a radní včetně ukládání a následné skartace,
  • vyřizuje korespondenci starosty, místostarostů a radních, vede adresář a telefonní seznam osob a firem, se kterými starosta a místostarostové udržují kontakt,
  • sleduje elektronickou poštu a upozorňuje starostu, místostarosty a radní na došlé zprávy.
Aktualizováno: 02.02.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 22146 x
Vytisknout