Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Kanceláře úřadu (Úsek propagace) s nástupem od 1. listopadu. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 2. října do 12 hodin.


Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA KANCELÁŘE ÚŘADU (ÚSEK PROPAGACE)

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2023
Pracovní úvazek: kratší (25-30 hodin týdně dle dohody)
Platová třída: 9.

Popis pracovní činnosti:
a) propagace Městské části Praha 16 v místních i celorepublikových médiích,
b) příprava článků a dalších podkladů pro Radotínské noviny a elektronická média,
c) komplexní správa webových stránek, Extranetu, facebookového profilu a profilu v Mobilním rozhlasu Městské části Praha 16,
d) pořizování fotodokumentace z pořádaných akcí,
e) asistentské práce pro vedení úřadu.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání minimálně vyšší odborné, případně středoškolské s maturitní zkouškou,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, právní informační systém),
c) vynikající komunikační schopnosti a jazykové dovednosti (formulace a úprava textů, znalost českého pravopisu),
d) psychická odolnost, samostatnost, flexibilita,
e) spolehlivost, pečlivost,
f) příjemné vystupování, pozitivní přístup k práci.
Výhody uchazeče:
a) znalost mediálního prostředí,
b) praxe na obdobné pozici či ve veřejné správě,
c) řidičské oprávnění skupiny B,
d) znalost tvorby jednoduchých grafických materiálů (např. příprava pozvánek na akce).
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době), 
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání.
Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 2.10.2023 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, LL.M., tel.: 234 128 200.

Praha 8. září 2023

Ing. Pavel Jirásek, LL.M.
tajemník Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 08.09.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 346 x
Vytisknout