• Sdělení příjemce dotace v souvislosti se zákonem č. 75/2023 Sb.

  01.12.2023 / Městská část Praha 16 jako příjemce dotace sděluje, že byly zrekonstruovány celkem čtyři ubytovací kapacity, přičemž bytové jednotky A a D jsou obsazeny od 1. srpna 2023 s nájemní smlouvou do 31. března 2024. Bytová jednotka C je obsazena od 1. října 2023 s nájemní smlouvou do 31. března 2024 a bytová jednotka B je obsazena od 1. prosince 2023 s nájemní smlouvou do 31. března 2024.
 • Návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 na rok 2024

  01.12.2023 / Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů do roku 2026 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2024.
 • Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024

  30.11.2023 / Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) zveřejňuje dne 30. listopadu 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024, který bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) na veřejném zasedání konaném dne 19. prosince 2023 od 17:00 hodin, v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112.
 • Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 12/2023

  24.11.2023 / Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 12/2023.
 • Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 11/2023

  13.11.2023 / Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 11/2023.
 • Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 10/2023

  05.10.2023 / Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 10/2023.
 • Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 9/2023

  18.09.2023 / Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 9/2023.
 • Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 8/2023

  27.07.2023 / Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2023.
 • Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 7/2023

  19.07.2023 / Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 7/2023.
 • Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2022

  26.06.2023 / Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.
12