• Opatření NN 5041

  17.06.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení na bezejmenné komunikaci NN 5041 z důvodu realizace akce "D0 oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, vč. prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo"
 • Oznámení

  14.06.2024 / Obytný soubor v lokalitě Cikánka v Praze - Radotíně, Praha Radotín, ul. Na Cikánce
 • Sdělení

  14.06.2024 / Reko areálu Ke Zděři II. etapa - umělé osvětlení, Praha Radotín, Stadiónová č.p. 1640
 • Opatření Slavičí

  12.06.2024 / Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Slavičí v Praze 16
 • Opatření Vrážská, Matějovského

  12.06.2024 / Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Vrážská a Matějovského v Praze 16
 • Opatření K Havlínu a U Karlova stánku

  10.06.2024 / Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení ul. U Karlova stánku a K Havlínu ve Zbraslavi
 • Opatření Ametystová

  10.06.2024 / Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Ametystová v Radotíně
 • Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby

  10.06.2024 / Praha-Velká Chuchle, Stavba objektu v zahrádkářské osadě Třešňovka, parc. č. 943/585 a 943/249, k.ú. Velká Chuchle
 • Opatření Tunelářů

  06.06.2024 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Tunelářů v Praze - Zbraslav
 • Opatření Zbraslavská, V Uličce a V Lázních

  06.06.2024 / Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu obnovy kabelů NN v Malé Chuchli
12