Podatelna

JménoFunkceTelefonE-mail
Hájková Hana podatelna 234 128 111 hana.hajkova@praha16.eu
Nikolaevová Martina podatelna 234 128 111 martina.nikolaevova@praha16.eu


Sídlo podatelny

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny Podatelny
Úřadu městské části Praha 16
 Pondělí8.00 - 18.00 hod.
 Úterý 8.00 - 14.00 hod. 
 Středa 8.00 - 18.00 hod. 
 Čtvrtek 8.00 - 14.00 hod. 
 Pátek 8.00 - 14.00 hod. 

Popis činnosti
 • zajišťuje veškerý oběh došlých a odesílaných písemností,
 • přijímá veškerou poštu, která je do podatelny doručena elektronickým způsobem včetně podání přes IS DS (datové schránky),
 • provádí kontrolu existence odesílajícího subjektu,
 • eviduje poštu v souladu se spisovým a skartačním řádem, zajišťuje její předávání příslušným odborům k vyřízení,
 • obsluhuje telefonní ústřednu,
 • podává základní informace o chodu ÚMČ občanům,
 • přijímá a eviduje požadavky na hlášení v místním rozhlase,
 • zajištuje pravidelná hlášení místního rozhlasu (každý pracovní den ve 14.00 hod., v pondělí a středu navíc v 17.30 hod.) i mimořádná hlášení,
 • vybírá poplatky za relace v místním rozhlase dle usnesení RMČ,
 • vede agendu plakátování na veřejných plakátovacích plochách – přijímá a organizuje požadavky na vývěsky, vybírá poplatky dle usnesení RMČ a předává plakáty Technickým službám Praha – Radotín,
 • přijímá ztráty a nálezy od občanů.
Potřebuji vyřídit
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 15.11.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 28311 x
Vytisknout