Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

JménoFunkceTelefonE-mail
Čermáková Lenka pověřená vedoucí Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů 234 128 245 lenka.cermakova@praha16.eu
Kopsová Radmila referentka Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů 234 128 244 radmila.kopsova@praha16.eu
Legnavská Mária referentka Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů 234 128 247 maria.legnavska@praha16.eu
Šustková Jitka referentka Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů 234 128 229 jitka.sustkova@praha16.eu


Sídlo oddělení:
náměstí Osvoboditelů 44/15, 153 00 Praha-Radotín


Doporučujeme využít možnosti on-line rezervace.

Rozšířené úřední hodiny Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Úterý 8.00 - 12.00 hod.  12.30 - 14.00 hod. 
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 14.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Potřebuji vyřídit


Popis činnosti
 • komplexně zabezpečuje agendu občanských průkazů (dále jen OP) a evidence obyvatel (dále jen EO),
 • komplexně zabezpečuje agendu cestovních dokladů (dále jen CD),
 • přebírá a předává kontejnery s doklady OP a CD k poštovní přepravě,
 • poskytuje písemné informace z informačního systému EO, OP a CD,
 • zprostředkovává údaje vedené v evidenci EO, OP a CD,
 • rozhoduje o skončení platnosti OP a CD,
 • vede správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, odepření vydání cestovního dokladu a skončení platnosti OP,
 • vybírá blokové pokuty za přestupky na úseku OP a CD dle platných zákonů,
 • spolupracuje s orgány soudů, státního zastupitelství, Policie ČR a orgánů státní správy při výkonu státní správy dotýkající se problematiky EO, OP a CD,
 • provádí odbornou poradenskou a konzultační činnost pro občany,
 • zajišťuje evidenci ztrát a nálezů OP, CD a dalších předmětů, včetně jejich vracení,
 • vede archiv EO, OP a CD.
Aktualizováno: 22.05.2024 – Pavlína Holá ; Přečteno 92174 x
Vytisknout