Kde nás najdete

Úřad městské části Praha 16, Václava Balého 23/3Václava Balého 23/3 (adresa na mapách Google)
153 00  Praha-Radotín

Starosta
1. místostarosta
2. místostarosta
Kancelář úřadu - Sekretariát
Kancelář úřadu - Úsek školství, mládeže a kultury
Odbor místního hospodářství
Odbor občansko správní - Podatelna
Odbor občansko správní - Úsek matrik
Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí


Úřad městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2aÚřad městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2anáměstí Osvoboditelů 21/2a (adresa na mapách Google)
153 00  Praha-Radotín

Tajemník
Kancelář úřadu - Oddělení informatiky
Kancelář úřadu - Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek
Kancelář úřadu - Personální úsek
Kancelář úřadu - Úsek propagace
Odbor ekonomický
Odbor občansko správní - Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Odbor občansko správní - Úsek vnitřní správy
Odbor živnostenský


ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 732/7
náměstí Osvoboditelů 732/7
(adresa na mapách Google)
153 00  Praha-Radotín
Odbor sociálníBytové agendy se přestěhovaly do ulice U Starého stadionu 1379/13
Sídliště 1600/15a U Starého stadiónu 1379/13 (adresa na mapách Google)
153 00 Praha-Radotín
Odbor místního hospodářství - Oddělení správy obecních nemovitostí
Odbor ekonomický - Předpis nájmů

 

detašované pracoviště na Zbraslavi
Zbraslavské náměstí 464
156 03  Praha-Zbraslav
Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí - Úsek výstavby 
(pro Zbraslav, Lipence, Lahovice, Lahovičky)

 

Rozmístění odborů ÚMČ Praha 16 od 1.6.2023 (pdf, 27,4 MB)

Aktualizováno: 01.12.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 105335 x
Vytisknout