Usnesení zastupitelstva č.14

záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/15 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, za část pozemku parc.č. 2496/4 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2496/24 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 stanoveného znaleckým posudkem

Číslo zastupitelstva: 4
č. 14
Ze dne 24.04.2023

s o u h l a s í

se záměrem směny části pozemku parc.č. 2510/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/15 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, za část pozemku parc.č. 2496/4 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2496/24 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 stanoveného znaleckým posudkem.
Zveřejněno: 03.05.2023 – Martina Stará ; Přečteno 339 x
Vytisknout