Usnesení zastupitelstva č.3

Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2022

Číslo zastupitelstva: 5
č. 3
Ze dne 19.06.2023

s o u h l a s í

v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s celoročním hospodařením Městské části Praha 16 za rok 2022 v předloženém znění.

Zveřejněno: 26.06.2023 – Martina Stará ; Přečteno 187 x
Vytisknout