Usnesení zastupitelstva č.11

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o orientační výměře 6 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem

Číslo zastupitelstva: 4
č. 11
Ze dne 24.04.2023

s o u h l a s í

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 2087/68, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o orientační výměře 6 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem.

Zveřejněno: 03.05.2023 – Martina Stará ; Přečteno 222 x
Vytisknout