Usnesení zastupitelstva č.18

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16121/2361898 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2554/8, 2554/16 a 2565 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.500,- Kč bez DPH

Číslo zastupitelstva: 4
č. 18
Ze dne 24.04.2023

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16121/2361898 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2554/8, 2554/16 a 2565 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.500,- Kč bez DPH.

 

Zveřejněno: 03.05.2023 – Martina Stará ; Přečteno 238 x
Vytisknout