Usnesení zastupitelstva č.9

Uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a paní OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 4015-38/2023 jako jednotný pozemek parc.č. 2564/4 o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4015-38/2023 jako pozemek parc.č. 1539/9 o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/10 o výměře 198 m2 ve vlastnictví paní OSOBNÍ ÚDAJE, bez finančního vyrovnání cen směňovaných pozemků z důvodu shodné výměry i cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem na výši 61.810,- Kč

Číslo zastupitelstva: 4
č. 9
Ze dne 24.04.2023

s o u h l a s í

s uzavřením Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a paní OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 4015-38/2023 jako jednotný pozemek parc.č. 2564/4 o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4015-38/2023 jako pozemek parc.č. 1539/9 o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/10 o výměře 198 m2 ve vlastnictví paní OSOBNÍ ÚDAJE, bez finančního vyrovnání cen směňovaných pozemků z důvodu shodné výměry i cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem na výši 61.810,- Kč. 

Zveřejněno: 03.05.2023 – Martina Stará ; Přečteno 242 x
Vytisknout