Svoz a třídění odpadu

Bioodpad
Velkoobjemové kontejnery
Kovové obaly
Nebezpečný odpad
Nepoužité léky
Jedlé oleje a tuky
Textil
Tříděný odpad


BIOODPAD
 • Svoz bioodpadu zajišťovaný Hlavním městem Prahou 

 • Svoz bioodpadu zajišťuje Městská část Praha 16 ve spolupráci s Technickými službami Praha - Radotín

 • Celoroční svoz bioodpadu

  Svoz bioodpadu (hnědé popelnice) zajišťují v městských částech správního obvodu Praha 16 Pražské služby, a.s. Objednání a další podmínky svozu bioodpadu najdete na webových stránkách společnosti Pražské služby.
 • Bioodpad lze  celoročně odevzdat do sběrného dvora v ulici V Sudech 1488/2, Praha-Radotín.


VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

KOVOVÉ OBALY

Do kontejnerů na kovové obaly je možné odložit prázdné kovové:

 • konzervy,
 • nápojové plechovky,
 • tuby,
 • uzávěry,
 • víčka,
 • zvířecí konzervy.
Kontejnery na kovové obaly jsou umístěny v těchto vybraných stanovištích sběrných nádob na tříděný komunální odpad:
 • Zderazská u č.p. 98 (u garáží)
 • Věštínská x Výpadová (na parkovišti u Penny Marketu) 
 • Strážovská u č.p. 113

Podzemní kontejnery, do nichž lze vhazovatvyzaduji "kovový odpad" se nacházejí na těchto místech:

 1. Prvomájová
 2. Horymírovo náměstí
 3. Sídliště
 4. Věštínská
 5. Prvomájová
 6. Loučanská
 7. Josefa Kočího 
 8. Obslužná

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Svoz nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v Radotíně v těchto termínech: Informace k elektronickému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů platných od 1.1.2018 (pdf)

Svoz organizuje Hlavní město Praha.

NEPOUŽITÉ LÉKY

Nejjednodušším a zároveň správným způsobem je odevzdat je přímo v lékárně. Použitá či neupotřebená léčiva lze odevzdat i ve sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.

Více v článku: Nepoužité léky nepatří do koše, ale do lékárny

vyzaduji

JEDLÉ OLEJE A TUKY 

Použité jedlé oleje a tuky v uzavíratelných obalech (v uzavřených PET lahvích) lze odevzdat do sběrného dvora (V Sudech 1488/2) a na těchto stanovištích na tříděný odpad:
 • Zderazská x Otínská
 • Věštínská 1645/7
 • Strážovská x Strunkovská

TEXTIL 

Kontejnery na použitý textil jsou umístěny na těchto místech v Radotíně
 1. Areál sběrného dvora, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín

 2. Parkoviště na náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín

 3. Loučanská ulice (vedle K+R a Klubu Radotín), Praha-Radotín

 4. Před sběrným a výdejním střediskem Diakonie církve československé husitské v Prvomájové ulici, Praha-Radotín

 5. "Staré" Sídliště (před samoobsluhou), Praha-Radotín
Darovat zde můžete ošacení dětské, dámské i pánské; letní i zimní, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny a polštáře, spacáky, nepoškozenou obuv (svázanou gumičkami).

Kontejner na použitý textil na náměstí Osvoboditelů  Kontejner na použitý textil v ulici Na Betonce Kontejner na použitý textil v Loučanské ulici


TŘÍDĚNÝ ODPAD

Mapa tříděného odpadu na území HMP

Podzemní kontejnery:
Horymírovo náměstí, nám. Osvoboditelů, Sídliště (2x), Prvomájová

Podzemní kontejnery na Horymírově náměstí v Radotíně Podzemní kontejnery v Radotíně Podzemní kontejnery na "starém" Sídlišti v Radotíně Podzemní kontejnery na "starém" Sídlišti v Radotíně Podzemní kontejnery v Radotíně 

1. dubna 2017 byla zprovozněna tato tři stanoviště podzemních kontejnerů:

Podzemní kontejnery v Loučanské ulici, 3.4.2017 Podzemní kontejnery v Prvomájové ulici Podzemní kontejnery v ulici Josefa Kočího

1. května 2017 byly zprovozněny tyto podzemní kontejnery:

Podzemní kontejnery u autobusového terminálu ve Věštínské ulici, 3.4.2017 Podzemní kontejnery na náměstí Osvoboditelů (za Albertem), 27.3.2017


Odpovědi na nejčastější dotazy k povinnostem vozových společností zajišťujících svoz směsného komunálního odpadu a využitelných složek od občanů na území hl. m. Prahy, které se týkají zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města. 
Celoroční svoz bioopadu
Aktualizováno: 04.07.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 28832 x
Vytisknout