Stavba u lávky na čas odkloní cyklostezku

Na radotínském břehu Berounky byla počátkem června zahájena asi nejsledovanější stavební akce letošního léta – výstavba „Místa u řeky“. Ta, dříve, než vdechne této oblasti nový život, s sebou přinese lokální dopravní omezení.

Poté, co byla 3. června podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem, firmou Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., došlo o den později k předání staveniště a o pár dní později začaly stavební stroje s prvními terénními úpravami v areálu bývalého zahradnictví v ulici Nad Berounkou.

S pohybem těžké stavební techniky v těchto místech souvisí omezení parkování na náměstí Sv. Petra a Pavla. Až do konce září bude platit zákaz stání při celé délce chodníku před budovou školy.

Ještě výrazněji však stavba zasáhne do provozu cyklotrasy. Linie první budované opěrné zdi totiž zasahuje do stávající stezky. Ta bude proto uzavřena od lávky až k místu, kde se na ni napojuje pěší propojení vedoucí pod zdí hřbitova. Právě po ní povede objízdná trasa pro cyklisty: ve směru od Prahy musí zabočit pod kostelem nahoru, projet ulicí Nad Berounkou a kolem hřbitova skrze venkovní posilovnu zase zpět na trasu vedoucí kolem Berounky. Objížďka bude obousměrná a platná i pro chodce, bude však samozřejmě možné místo toho projet ulicí Loučanská přímo do ulice K Lázním, kterou je vedena cyklotrasa směrem na Černošice.

V okamžiku, kdy se zahájí práce na úpravách náplavky u ústí Radotínského potoka, měla by zhotovitelská firma položit v místech pod kostelem provizorní dřevěné lávky, po nichž by se přecházelo. Pokud na nějaký čas nebude možné využívat ani toto řešení, dojde k odklonu cyklodopravy do ulice K Přívozu a přes Horymírovo náměstí zpět do Loučanské. 

Skrývka zeminy pro "Místo u řeky", 5.6.2015 Skrývka zeminy pro "Místo u řeky", 5.6.2015 Skrývka zeminy pro "Místo u řeky", 5.6.2015 Skrývka zeminy pro "Místo u řeky", 5.6.2015 Skrývka zeminy pro "Místo u řeky", 5.6.2015

Zástupce starosty Městské části Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek při té příležitosti prosí místní obyvatele o strpení: „V plné sezóně a v samém srdci Radotína je to samozřejmě nepříjemné, dlouhá prodleva v zahájení ale vznikla kvůli zdlouhavému výběrovému řízení, v němž je nutné dodržet všechny zákonné odvolací lhůty.“ 

Bohužel první dvě firmy z výběrového řízení odstoupily ze soutěže písemným podáním z důvodu nedostatečných kapacit pro realizaci akce v dohodnutém termínu. Po oslovení další firmy v pořadí se lhůta pro odvolání rozběhla znovu.

„Přesto, že došlo k administrativnímu zdržení, které se nedalo opravdu ovlivnit, musí zhotovitel dodržet původní termín dokončení celé stavby, 30. září, který je podmíněn smlouvou s fondem. Na prodloužení lhůty měla vliv i příprava dokumentace pro výstavbu nové lávky, tak aby v budoucnu nedošlo ke kolizi s Místem u řeky,“ dodává Knotek. 

A jak by mělo na podzim nábřeží vypadat? Částečně to bylo zmíněno již v minulém čísle novin: vedle lávky dojde k propojení ulice Nad Berounkou s cyklotrasou schodištěm s odpočinkovými terasami. To bude v místě zahrady bývalého zahradnictví, samotná jeho budova s těsně přilehlým pozemkem prozatím do úprav zahrnuta není, protože ten je v majetku pozemkového fondu. Do budoucna se však počítá, že se i sem rozšíří rekreační zóna. Náplavka u potoka, která byla do projektu zahrnuta dodatečně, by se měla stát připomínkou radotínských mlýnů – v nově vydlážděné ploše budou rozmístěny kamenná sedátka, za každý mlýn jeden. U stezky, která se s náplavkou nově propojí schodištěm, pak bude informační panel s historií mlýnů na zdejším potoce.

Zveřejněno: 09.06.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7115 x
Vytisknout