Novinky pod náměstím Sv. Petra a Pavla

Ve stále atraktivnější lokalitu se mění okolí radotínského břehu Berounky. Ačkoliv stavba, na níž dostala radotínská radnice část financí z evropských fondů, byla dokončena na konci letošního září, novinky stále přibývají a ladí se další důležité detaily.

Místo u řeky má kromě jiných aspektů i vzdělávací charakter. „Přímo v centrální části, odkud je na řeku nejhezčí výhled, najdete informační tabuli velkého formátu s historií Radotína. Pod schody byla v prosinci instalována tzv. geozídka s ukázkami hornin typických pro lokalitu Radotína a nejbližšího okolí – Lochkova, Slivence či Kosoře,“ informuje o novinkách radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. 

Najdete tu různé druhy mramoru včetně leštěného červeného, který byl použit jako obklad Smíchovského nádraží, ale i nábrus ortocerového vápence z Mramorového lomu (jde o leštěnou černou desku s kontrastními bílými schránkami hlavonožců), kostky z černého vápence z Černé rokle dokumentují využití tohoto materiálu na mnoha pražských dlažbách. 

Výjimečná je geologická výstava trilobitů z radotínského okolí. Exponáty pocházejí ze sbírek Mgr. Štěpána Raka ml., na textech se podílela Letopisecká komise Radotín. „Geozídku navrhl a realizoval autor Místa u řeky architekt Schlitz. Ve spolupráci se Štěpánem Rakem mladším unikátně doplnili již tak výjimečné místo, které právem získává jen slova uznání příchozích. Od prvního návrhu uběhlo už dlouhých sedm let, ale jak říká Jan Schlitz, každá věc chce svůj čas a v případě Místa u řeky se jeho slova jen potvrzují,“ sděluje zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek. Nově instalována je i velkoformátová tabule s historií cementárny, do budoucna přibudou i radotínské mlýny. 

Rakův podrobnější text o geologii Radotína a okolí naleznete na webových stránkách místních letopisců, kteří pracují při Radě městské části Praha 16 (www.letopisciradotin.cz). 

Protože okolo řeky vede významná cyklotrasa do Černošic, myslel projekt i na důležitou maličkost – cykloturistickou mapu. Všechny tabule obsahují QR kódy, takže informace si mohou turisté stáhnout do svého mobilního telefonu. 

Kromě těchto edukativních vylepšení, je velkou změnou vybudování cesty, která propojuje ulici Nad Berounkou až ke „křižovatce“ – vedoucí ke hřbitovu, venkovní posilovně, nebo k vodě. „Osvětlená a vyštěrkovaná pěšina je další součástí úprav. Ty budou pokračovat, jakmile se vyřeší majetkové vztahy ke skleníkům, které nejsou v majetku městské části. V plánu je parková úprava prostoru navazující na Místo u řeky. Na jaře zde vysadíme další platany a instalujeme nové lavičky,“ doplňuje starosta Hanzlík. „Celé nově revitalizované území významně rozšiřuje náměstí Svatého Petra a Pavla a nabízí rozsáhlejší možnosti pro naše kulturně společenské akce.“ 

Během listopadu byla Římskokatolickou farností Praha – Radotín rekonstruována ohradní zeď kolem kostela sv. Petra a Pavla. Vše proběhlo za významného přispění místní radnice, která na práce darovala 100 tisíc Kč. Byly vysazeny i čtyři tvarované platany, které budou v létě poskytovat příjemný stín. 

A tak tu jediným „strašákem“ zůstává provizorně podepřená lávka přes řeku Berounku, kterou by v budoucnu měla nahradit zcela nová konstrukce, jejíž projekt zajišťuje přímo hlavní město. „Snahou radotínské radnice je, v rámci projekční přípravy nové mostovky a jednání s investorem akce hl. m. Prahou, minimalizovat zásahy do Místa u řeky. V budoucnu zde určitě dojde ke kolizi dokončené akce s výstavbou nové lávky,“ říká starosta Hanzlík. Bohužel projekt Místo u řeky musel být z důvodu čerpání evropských fondů kompletně dokončen letos na podzim a nebylo možné vyčkat, až se nový most začne stavět.

Místo u řeky - nové infotabule o nerostném bohatství našeho okolí,  historii cementárny i tzv. geozídka. To vše v moderním pojetí připomíná historii Radotína. Foto ze dne 10.12.2015.  Místo u řeky - nové infotabule o nerostném bohatství našeho okolí,  historii cementárny i tzv. geozídka. To vše v moderním pojetí připomíná historii Radotína. Foto ze dne 10.12.2015.  Místo u řeky - nové infotabule o nerostném bohatství našeho okolí,  historii cementárny i tzv. geozídka. To vše v moderním pojetí připomíná historii Radotína. Foto ze dne 10.12.2015.  Místo u řeky - nové infotabule o nerostném bohatství našeho okolí,  historii cementárny i tzv. geozídka. To vše v moderním pojetí připomíná historii Radotína. Foto ze dne 10.12.2015.  Místo u řeky - nové infotabule o nerostném bohatství našeho okolí,  historii cementárny i tzv. geozídka. To vše v moderním pojetí připomíná historii Radotína. Foto ze dne 10.12.2015.  Místo u řeky - nové infotabule o nerostném bohatství našeho okolí,  historii cementárny i tzv. geozídka. To vše v moderním pojetí připomíná historii Radotína. Foto ze dne 10.12.2015.  Místo u řeky - nové infotabule o nerostném bohatství našeho okolí,  historii cementárny i tzv. geozídka. To vše v moderním pojetí připomíná historii Radotína. Foto ze dne 10.12.2015.  
Zveřejněno: 10.12.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8045 x
Vytisknout