Místo u řeky dokončeno

Projekt s názvem "Místo u řeky", který je nejsledovanější investiční akcí letošního léta v Radotíně, byl dokončen v termínu (k 30. září) a předán do předčasného užívání. 

Nadále se ale bude pracovat na rozšiřování a rekonstrukci komunikace Nad Berounkou a propojení dokončené části stavby s prostorem bývalého zahradnictví. Část svahu pod zdí kostela sv. Petra a Pavla nebyla osázena. „Důvodem je rekonstrukce této stěny, kterou chystá radotínská farnost. Po jejím dokončení budou rostliny vysazeny na určené místo,“ uvedl Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16, který má projekt na starosti.

Práce na rekonstrukci ulice Nad Berounkou by měly být hotovy do 9. října tak, aby se během Havelského posvícení mohla komunikace plně využívat. Vše bude dokončeno do konce tohoto měsíce.

Na několika místech cyklostezky budou nainstalovány zpomalovací prahy, které mají zpomalit cyklisty v těch úsecích, kde se dá předpokládat větší koncentrace pěších návštěvníků. Uvedená cyklostezka je i po rekonstrukci součástí páteřní cyklotrasy A1.

„Věříme, že celý prostor se stane oblíbeným místem pro všechny věkové generace Radotíňáků i občanů z okolí. Bohužel už teď, během dokončování stavby, dochází ke škodám a zcizení vysázené zeleně. Zejména bych chtěl apelovat na majitele psů, aby tu své miláčky nepouštěli do nově osázených záhonů,“ dodává Knotek.

Prosíme všechny občany o spolupráci – v případě jakéhokoliv protiprávního jednání, volejte Městskou policii hl. m. Prahy (linku 156 nebo přímo na mobilní telefon detašovaného pracoviště městské policie v Radotíně 777 156 656).

Stavební povolení k Místu u řeky bylo vydáno 11. září 2014. Projekt využívá evropských dotací: Operační program Praha – Konkurenceschopnost na stavbu poskytl 7,49 mil. a Městská část Praha 16 uhradí 2,4 mil. Kč, včetně plateb za dodatečné stavební práce. Zhotovitelem stavby je firma Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. Termín dokončení stavby byl podmíněn smlouvou s fondem a stanoven na 30. září 2015. 

Bližší informace ke stavbě poskytne Mgr. Miroslav Knotek, I. zástupce starosty Městské části Praha 16. 

Zveřejněno: 01.10.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8197 x
Vytisknout