Usnesení zastupitelstva č.28

K revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. II/28/22 ze dne 5. prosince 2022 ve věci uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15656/2258981 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 946/1, 2581/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování zemního kabelu nízkého napětí

Číslo zastupitelstva: 4
č. 28
Ze dne 24.04.2023

r e v o k u j e 

usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. II/28/22 ze dne 5. prosince 2022 ve věci uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15656/2258981 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 946/1, 2581/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování zemního kabelu nízkého napětí, tak, že usnesení ruší a nahrazuje ho novým usnesením

 

s o u h l a s í 

usnesením č. II/28a/22 s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15656/2258981 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/41, 357/42, 357/43, 946/1, 946/2, 2581/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování zemního kabelu nízkého napětí za jednorázovou finanční náhradu ve výši 13.000,- Kč bez DPH.
Zveřejněno: 03.05.2023 – Martina Stará ; Přečteno 315 x
Vytisknout