Usnesení zastupitelstva č.15

Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Technické služby Praha-Radotín, IČ: 70889678, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín

Číslo zastupitelstva: 4
č. 15
Ze dne 24.04.2023

s o u h l a s í

s bezúplatným převodem movitého majetku Městské části Praha 16 příspěvkové organizaci Technické služby Praha-Radotín, IČ: 70889678, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, s účinností od 1. května 2023.

Zveřejněno: 03.05.2023 – Martina Stará ; Přečteno 248 x
Vytisknout