Nová pražská vyhláška zakáže od října spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

Nová pražská vyhláška zakazuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Platí na celém území hlavního města Prahy.

Dále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud bude taková činnost realizována jako volnočasová aktivita spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu. Nesmí se ale jednat o období, kdy je vyhlášena smogová situace.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo 14. září obecně závaznou vyhlášku, která od 1. října 2023 omezí spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hlavního města. Zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. Vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

➡️ Informace na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP
➡️ Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023, kterou se omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích (pdf)

Kam s bioodpadem
Suchá tráva a listí, větve, stejně jako posečená tráva nebo bioodpad z kuchyně by neměly i přes zákaz jejich spalování končit v klasických popelnicích na komunální odpad nebo třeba vyvezené do lesa. Takový odpad můžete na své zahradě kompostovat, odvézt do sběrného dvora nebo ukládat do hnědé popelnice na bioodpad, kterou si můžete bezplatně objednat na Magistrátu HMP. Kompost, který tak vznikne, je velmi cenná surovina pro pěstování rostlin i ve městě.

Majitelé rodinných domů, ale i SVJ a bytová družstva si ji mohou objednat buď přes formulář na stránkách bioodpad.praha.eu nebo kontaktovat svozovou společnost. Pro Radotín jsou to Pražské služby, Proboštská 1, telefon 284 091 426. Vybrat si můžete její velikost a to, zda chcete popelnici vyvážet jednou za týden nebo za dva. Jiný interval lze zvolit pro sezonu a mimo ni, kdy je odpadu méně. Popelnice je přistavena zpravidla za dva týdny od požádání.
Zveřejněno: 29.09.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 401 x
Vytisknout