V Praze platí zákaz rozdělávání ohňů

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí v Praze až do soboty 26. srpna nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje,
 • lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

 • rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a další podrobnosti k aktuálnímu opatření jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26.4.2019, je dispozici na portálu praha.eu.

ℹ️ Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy (pdf)
Zveřejněno: 24.08.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 526 x
Vytisknout