Výstraha varuje před požáry

Aktualizace z 26.7.2023: Výstraha byla k dnešnímu dni zrušena.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která upozorňuje na vysoké nebezpečí požáru. Výstraha platí od úterý 18. července až do odvolání. 
V Praze je i nadále v platnosti zákaz rozdělávání ohňů.
  • V důsledku dlouhotrvajícího sucha hrozí vysoké nebezpečí vzniku požárů, které se mohou rychle rozšířit a způsobit velké škody a ohrozit lidské životy.
  • V lesích i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. 
  • Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. 
  • Dbát na úsporné hospodaření s vodou. 
  • Všímat si jakýkoliv náznaků vznikajících ohnisek požárů a to i v místech po předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým systémem, v rašeliništích apod.). 
  • Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat její technický stav a odstranit případné závady. 
  • V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské techniky.
  • Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách u pole se základní hasičskou technikou.
ℹ️  Výstraha ČHMÚ (pdf)
ℹ️ Bližší informace najdete na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
Vloženo: 18.07.2023 – Jana Hejrová, DiS.   |   Zveřejněno: 18.07.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 427 x
Vytisknout