Na Naučné stezce se stále pracuje. Novinkou budou lavičky

Prvních několik měsíců ostrého provozu má za sebou Naučná stezka Radotín. Před létem bylo nutné stezku zkontrolovat, projít, posekat trávu, odstranit náletové dřeviny v okolí jednotlivých zastávek a posezení a vyčistit od popadaných stromů. Proběhla kompletní údržba altánů a všech infotabulí, přibudou nové lavičky.

Obnoveno bylo turistické značení náhradní trasy v centru Radotína zavedené po uzavření přejezdu Na Betonce. Nyní turisty vede chodníkem podél potoka a u restaurace Rozmarýn se napojuje na červenou turistickou trasu, po níž dále pokračuje až k náměstí Sv. Petra a Pavla. K definitivní změně trasy dojde začátkem září. Stezka povede po dokončené lávce přes Radotínský potok. 

➡️ Info: Kvůli opravě chodníku k nově budované lávce pro pěší a cyklisty se mění část trasy naučné stezky od ulice Na Betonce podél trati až k přemostění. Od 4. července do 31. srpna 2023 chodci procházejí koridorem podél uzavřené části. 
Odkaz na článek

Terénní práce provedly radotínské technické služby, poté, co během jara uklidily celý Radotín v rámci blokového čištění komunikací. 

Během července přibudou na trasu nové lavičky. Celkem dvanáct jich bude osazeno na místa, odkud se mohou návštěvníci těšit z hezkého pohledu do krajiny nebo tam, kde jim zpříjemní cestu. 

Brožura k Naučné stezce Radotín

Projekt naučné stezky připravila Městská část Praha 16 ve spolupráci s radotínskou letopiseckou komisí a odborníky na geologii a hydrologii. Připravován byl od začátku roku 2021. Více než jedenáctikilometrová trasa vede okolím Radotína a okruhem se vrací nazpět do centra městské části. Terén vede chráněnými územími, zčásti dosud oficiálně nepřístupnými.➡️ Informace o Naučné stezce Radotín 

Zveřejněno: 04.07.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1085 x
Vytisknout