Usnesení rady č.258

STA + OMH - uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Radotínskou, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha -Radotín, ve věci pronájmu: • areálu přírodního koupaliště a plaveckého bazénu: pozemků parc.č. 1255/3, 1255/24, 1437/1, 1437/29, 1437/30, 1437/31, 1437/32, 1437/33 v k.ú. Radotín, včetně stavby č.p. 1648 (plavecký bazén), koupacího biotopu s biologickou částí, budov bez čp/če (převlékárna, toalety, sklad, odpočívárna, sauna, pokladna, stánek rychlého občerstvení) a dalšího příslušenství (kamerový systém, studna, odlučovače lehkých kapalin, závlahy, elektro rozvody nízkého napětí, areálové osvětlení, areálové vodovody a kanalizace, sadové úpravy, oplocení, hřiště, rampy, herní první a ostatní mobiliář); • areálu sportovní haly: pozemku parc.č. 1269/5 v k.ú. Radotín, včetně stavby občanské vybavenosti - sportovní haly a části pozemku parc.č. 1269/1 v k.ú. Radotín

Číslo rady: 23
č. 258
Ze dne 13.09.2023

rada   schvaluje 

uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Radotínskou, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha -Radotín,  ve věci pronájmu:

·  areálu přírodního koupaliště a plaveckého bazénu: pozemků parc.č. 1255/3, 1255/24, 1437/1, 1437/29, 1437/30, 1437/31, 1437/32, 1437/33 v k.ú. Radotín, včetně stavby č.p. 1648 (plavecký bazén), koupacího biotopu s biologickou částí, budov bez čp/če (převlékárna, toalety, sklad, odpočívárna, sauna, pokladna, stánek rychlého občerstvení) a dalšího příslušenství (kamerový systém, studna, odlučovače lehkých kapalin, závlahy, elektro rozvody nízkého napětí, areálové osvětlení, areálové vodovody a kanalizace, sadové úpravy, oplocení, hřiště, rampy, herní první a ostatní mobiliář);

areálu sportovní haly: pozemku parc.č. 1269/5 v k.ú. Radotín, včetně stavby občanské vybavenosti - sportovní haly a části pozemku parc.č. 1269/1 v k.ú. Radotín.
Zveřejněno: 20.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 351 x
Vytisknout