Usnesení rady č.246

STA + OMH - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3107/2013 ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ze dne 27. října 2015, Dodatku č. 3 ze dne 29. června 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 24. ledna 2023, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je sjednocení časového rámce pro uzavření kupní smlouvy

Číslo rady: 22
č. 246
Ze dne 30.08.2023

rada   schvaluje 

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3107/2013 ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ze dne 27. října 2015, Dodatku č. 3 ze dne 29. června 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 24. ledna 2023, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je sjednocení časového rámce pro uzavření kupní smlouvy.
Zveřejněno: 04.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 218 x
Vytisknout