Usnesení rady č.234

STA + OMH – k uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Elektrizace železnic Praha, a.s., IČ: 47115921, náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4-Nusle, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 528/2, 528/6 a 528/10 v k.ú. Radotín a celého pozemku parc.č. 528/9 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2275 m2 za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Číslo rady: 21
č. 234
Ze dne 16.08.2023

rada   s o u h l a s í 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Elektrizace železnic Praha, a.s., IČ: 47115921, náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4-Nusle, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 528/2, 528/6 a 528/10 v k.ú. Radotín a celého pozemku parc.č. 528/9 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2275 m2 za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“.
Zveřejněno: 21.08.2023 – Martina Stará ; Přečteno 231 x
Vytisknout