Usnesení rady č.253

STA + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+1, Sídliště 1070/10, Praha-Radotín mezi paní OSOBNÍ ÚDAJE a jejím bratrem OSOBNÍ ÚDAJE, bytem tamtéž

Číslo rady: 23
č. 253
Ze dne 13.09.2023

rada   s o u h l a s í 

s návrhem žádosti o přechod nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+1, Sídliště 1070/10, Praha-Radotín mezi paní OSOBNÍ ÚDAJE a jejím bratrem OSOBNÍ ÚDAJE, bytem tamtéž.
Zveřejněno: 20.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 196 x
Vytisknout