Usnesení rady č.237

STA + OMH (SON) - vyhlášení výběrového řízení na dodávku a služby pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání v objektech ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 v lokalitě ulice Sídliště a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění

Číslo rady: 21
č. 237
Ze dne 16.08.2023

rada   s o u h l a s í 

s návrhem na vyhlášení výběrového řízení na dodávku a služby pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání v objektech ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 v lokalitě ulice Sídliště a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.         
Zveřejněno: 21.08.2023 – Martina Stará ; Přečteno 234 x
Vytisknout