Usnesení rady č.254

STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště 1071/11, Praha-Radotín o celkové výměře 11,7 m2 paní OSOBNÍ ÚDAJE a to za účelem provozování aromaterapeutického poradenství

Číslo rady: 23
č. 254
Ze dne 13.09.2023

rada   s o u h l a s í 

s návrhem na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště 1071/11, Praha-Radotín o celkové výměře 11,7 m2 paní OSOBNÍ ÚDAJE, a to za účelem provozování aromaterapeutického poradenství a prodejní činnosti.

Zveřejněno: 20.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 186 x
Vytisknout