Usnesení rady č.250

STA + OMH (SON) - uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o provozování výměníkových stanic a dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce teplé vody č. 2217/2009 ze dne 5. listopadu 2009 ve znění dodatků č. 1 až 10 mezi odběratelem Městskou částí Praha 16 a dodavatelem společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava

Číslo rady: 23
č. 250
Ze dne 13.09.2023

rada   s o u h l a s í 

s návrhem na uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o provozování výměníkových stanic a dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce teplé vody č. 2217/2009 ze dne 5. listopadu 2009 ve znění dodatků č. 1 až 10 mezi odběratelem Městskou částí Praha 16 a dodavatelem společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava.   
Zveřejněno: 20.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 180 x
Vytisknout