Usnesení rady č.235

STA + OMH (SON) – ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště 1071/11, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 31. srpna 2023

Číslo rady: 21
č. 235
Ze dne 16.08.2023

rada   s o u h l a s í 

s návrhem na ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště 1071/11, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 31. srpna 2023.

Zveřejněno: 21.08.2023 – Martina Stará ; Přečteno 218 x
Vytisknout