Usnesení rady č.252

STA + OMH (SON) - směna bytu č. 3 o velikosti 2+1, Vinohrady 75/2, Praha-Radotín za byt č. 6 o velikosti 1+1, Vinohrady 75/2, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE

Číslo rady: 23
č. 252
Ze dne 13.09.2023

rada   s o u h l a s í 

s návrhem na směnu bytu č. 3 o velikosti 2+1, Vinohrady 75/2, Praha-Radotín za byt č. 6 o velikosti 1+1, Vinohrady 75/2, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE.

Zveřejněno: 20.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 183 x
Vytisknout