Usnesení rady č.211

STA + OMH (SON) – revokace usnesení Rady městské části Praha 16 č. 211/2023 ze dne 28. června 2023 ve věci přidělení bytu č. 18, K Cementárně 1517/1a, Praha-Radotín panu OSOBNÍ ÚDAJE a uskutečnění nového návrhu na přidělení bytu panu OSOBNÍ ÚDAJE

Číslo rady: 23
č. 211
Ze dne 13.09.2023

r e v o k u j e

usnesení Rady městské části Praha 16 č. 211/2023 ze dne 28. června 2023 ve věci přidělení bytu č. 18, K Cementárně 1517/1a, Praha-Radotín panu OSOBNÍ ÚDAJE tak, že usnesení ruší a nahrazuje je novým usnesením. 

Usn. č. 211a/2023  rada   s o u h l a s í 

s návrhem na zapůjčení bytu č. 18, K Cementárně 1517/1a, Praha-Radotín panu OSOBNÍ ÚDAJE.
Zveřejněno: 20.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 245 x
Vytisknout