Usnesení rady č.244

STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 9/2023

Číslo rady: 22
č. 244
Ze dne 30.08.2023

rada    s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 9/2023, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2023 na straně příjmů i výdajů o částku 6.465.000 Kč tak, že uskutečněním úpravy rozpočtu bude na straně příjmů částka 227.802.400 Kč a na straně výdajů 249.283.600 Kč.
Zveřejněno: 04.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 399 x
Vytisknout