Usnesení rady č.240

STA + KÚ (ÚŠK) - aktualizace výše poplatků a cen při konání Havelského posvícení a schválení aktualizovaného „Provozního řádu Havelského posvícení v Radotíně“

Číslo rady: 21
č. 240
Ze dne 16.08.2023

rada   s o u h l a s í 

s návrhem na úpravu a aktualizaci výše poplatků a cen při konání Havelského posvícení dle přiložené přílohy, a to počínaje organizací posvícení ve dnech 14. a 15. října 2023. 
Zveřejněno: 21.08.2023 – Martina Stará ; Přečteno 270 x
Vytisknout