Přesné hranice Městské části Praha 16

Území městské části je tvořeno katastrálním územím Radotín s těmito hranicemi:

Od TKÚ Lipence-Radotín-Zbraslav, korytem řeky Berounky k TKÚ Zbraslav-Lahovice-Radotín, kde se odklání od k.h. Lahovice- Radotín a od toku Berounky na severozápad 100 m k levobřežní komunikaci, po této komunikaci do osady Lebedov, odtud severním směrem stále po k.h. Lahovice-Radotín až k TKÚ Lahovice- Radotín-Velká Chuchle, dále po k.h. Velká Chuchle-Radotín směrem severozápadním k ulici Vrážské, ulicí Vrážskou 500 m směrem jižním kde se k.h. lomí na severozápad, přechází železniční trať, prochází lesem, přechází ulici Sobětickou až k TKÚ Lochkov-Radotín-Velká Chuchle, dále po k. h. Lochkov-Radotín, Otěšínskou ulicí směrem jihozápadním až na její konec, odtud prochází Malým hájem směrem západním k ulici Slavičí, odtud po okraji lesa směrem západním, po 400 metrech se otáčí na sever, dále po 400 metrech se otáčí na západ až k ulici K cementárně, po této ulici 300 m severně a odklání se směrem severozápadním až k TKÚ Slivenec-Lochkov-Radotín, dále po k.h. Slivenec-Radotín až k TKÚ Slivenec-Zadní Kopanina-Radotín, a odtud směrem Jižním po k.h. Zadní Kopanina-Radotín u Špačkova mlýna přechází Radotínský potok až po TKÚ Radotín-Zadní Kopanina-Kosoř, odtud směrem jihovýchodním až k Šachetskému potoku po k.h. Kosoř-Radotín, až k Radotínskému hřbitovu k ulici Nýrské, odtud k vrchu Sulava, zde se stáčí na východ po k.h. Černošice-Radotín a přechází ulici Karlickou k řece Berounce, k TKÚ Černošice-Radotín-Lipence a jde středem koryta řeky Berounky k TKÚ Lipence-Radotín-Zbraslav.

Dle Statutu hlavního města Prahy k 1.11.2011.

Zveřejněno: 19.10.2011 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 22297 x
Vytisknout