Přechod nájmu obecního bytu po úmrtí

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • průkaz totožnosti,
  • úmrtní list původního nájemce,
  • rodný list žadatele,
  • aktuální evidenční list a nájemní smlouvu k bytu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o přechod nájmu obecního bytu (pdf, 610 kB)

Formulář v tištěné podobě je k dispozici na Úřadu městské části Praha 16, Odbor místního hospodářství, Oddělení správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění