Posvícení podle Wikipedie

Co nám prozradila Wikipedie? 

Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. 

Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako výroční pouť či prostě pouť – tento název se přenesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela.

Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun.

Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení nebo také císařské posvícení nebo hody.

V některých vsích pak si podaní slavili oboje hody - svoje původní a ještě císařské. V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data.

V dnešní době se však stále více stává, že se vesničané sami mezi sebou dohodnou, kdy si posvícení udělají, a tak ho mohou mít každý rok v jiném datu.
Zveřejněno: 26.05.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 695 x
Vytisknout