Nájem bytu zvláštního určení (malometrážní byt)

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 16, Odbor místního hospodářství, Oddělení správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a, Praha- Radotín.
Úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz totožnosti.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o nájem obecního bytu 

Formulář v tištěné podobě je k dispozici na Úřadu městské části Praha 16, Odbor místního hospodářství, Oddělení správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění