Usnesení rady č.243

II. místostarosta + OMH - vyhlášení výběrového řízení na službu „Úklidové práce v objektech ÚMČ Praha 16 č.p. 23/3 a 732/7 “ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění

Číslo rady: 21
č. 243
Ze dne 16.08.2023

rada   s o u h l a s í 

s vyhlášením výběrového řízení na službu „Úklidové práce v objektech ÚMČ Praha 16 č.p. 23/3 a 732/7“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Zveřejněno: 21.08.2023 – Martina Stará ; Přečteno 249 x
Vytisknout