Usnesení rady č.242

I. místostarosta + OMH – žádost o souhlas se změnou trasy vodovodní přípojky v rámci stavby „Poradenské centrum Lottmann International Technology, spol. s r.o.“ na pozemku parc.č. 3022/141 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví stavebníka Lottmann International Technology, spol. s r.o., Plánická 1241/36, 153 00 Praha 16-Radotín a jejím přemístěním na konstrukci mostu R-07, ve svěřené správě Městské části Praha 16

Číslo rady: 21
č. 242
Ze dne 16.08.2023

rada   s o u h l a s í 

žádost o souhlas se změnou trasy vodovodní přípojky v rámci stavby „Poradenské centrum Lottmann International Technology, spol. s r.o.“ na pozemku parc.č. 3022/141 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví stavebníka Lottmann International Technology, spol. s r.o., Plánická 1241/36, 153 00 Praha 16-Radotín a jejím přemístěním na konstrukci mostu R-07, ve svěřené správě Městské části Praha 16.
Zveřejněno: 21.08.2023 – Martina Stará ; Přečteno 246 x
Vytisknout