Usnesení rady č.209

18 ad 8) STA + OMH - uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem panem Stanislavem Vlčkem, IČO: 64901548, K Cementárně 1737/9b, Praha-Radotín, jejímž předmětem je pronájem části oplocení skateparku v Radotíně pro umístění reklamního banneru o velikosti A2 k propagaci lekcí na freestyle koloběžky (Scooter škola)

Číslo rady: 22
č. 209
Ze dne 30.08.2023

r e v o k u j e 

usnesení Rady městské části Praha 16 č. 209/2023 ze dne 28. června 2023 ve věci uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem panem Stanislavem Vlčkem, IČO: 64901548, K Cementárně 1737/9b, Praha-Radotín, jejímž předmětem je pronájem části oplocení skateparku v Radotíně pro umístění reklamního banneru o velikosti A2 k propagaci lekcí na freestyle koloběžky (Scooter škola) tak, že z důvodu nekomunikace a nepodepsání nájemní smlouvy ze strany pana Stanislava Vlčka usnesení bez náhrady ruší.

Zveřejněno: 04.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 215 x
Vytisknout