Usnesení rady č.248

1. místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5031/2023 „Radotín – Nástavba 2. NP mateřské školy“ se společností DS-Drywall s.r.o., IČ: 02234891, Bydlinského 1563/48, Tábor, který se týká snížení ceny díla

Číslo rady: 22
č. 248
Ze dne 30.08.2023

rada   s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5031/2023 „Radotín – Nástavba 2. NP mateřské školy“ se společností DS-Drywall s.r.o., IČ: 02234891, Bydlinského 1563/48, Tábor, který se týká snížení ceny díla o 70.191,64 Kč bez DPH.
Zveřejněno: 04.09.2023 – Martina Stará ; Přečteno 220 x
Vytisknout